L16: Moja okolica – moje miejsce

Tytuł:

Cele lekcji

Uświadomienie uczniom fenomenu popularnych w Warszawie historycznych miejsc, zabytków i innych atrakcji turystycznych. Zwrócenie ich uwagi także na wartość lokalnego (dzielnicowego, osiedlowego) dziedzictwa i jego krajobrazu kulturowego.

Przebieg zajęć

1. Wprowadzenie

film

2. WARSZAWSKIE ATRAKCJE TURYSTYCZNE (10 minut)

Prowadzący zajęcia prosi uczniów o zdefiniowanie pojęcia „atrakcja turystyczna”. Dopytuje o powody, dla których turyści odwiedzają jakieś miejsca. Prosi o podanie pięciu przyczyn, dla których uczniowie wybierają się w podróż do jakichś odległych miejsc. Propozycje zapisywane są na tablicy.

 

Następnie nauczyciel prosi o wymienienie nazw internetowych narzędzi i aplikacji, z których uczniowie korzystają przy wyborze miejsca, które odwiedzają. Dopytuje o to, czy na podjętą decyzję mają wpływ opinie znajomych, reklama lub moda.
Zachęca do wskazania przykładów największych warszawskich atrakcji turystycznych. (Opcjonalnie: prowadzący zajęcia prosi uczniów o skorzystanie z Internetu w swoich telefonach komórkowych i pobranie broszury „Warszawa TOP 10” ze strony warsawtour.pl – bezpośredni link: https://warsawtour.
pl/wp-content/uploads/2018/03/TOP10-PL-2017-XII.pdf – oraz wskazanie na jej podstawie 10 miejsc w Warszawie powszechnie uznanych za atrakcje turystyczne. Nauczyciel rozmawia z uczniami o dokonanym w publikacji wyborze, dopytuje, co uczniowie sądzą o tych propozycjach, które z proponowanych atrakcji zastąpiliby innymi.)

3. MOJA OKOLICA – MOJE MIEJSCA (25 minut)

Następnie nauczyciel zachęca uczniów do spojrzenia przez pryzmat atrakcji turystycznej na swoją najbliższą okolicę (dzielnicę). Dopytuje: czy ona może być atrakcją w oczach turystów? Czy jest coś interesującego, coś wyjątkowego w jej krajobrazie kulturowym? Jaką historię chcielibyśmy o niej opowiedzieć oraz jakie miejsca pokazać rówieśnikowi z innego miasta? Czy wypisane na tablicy przyczyny odwiedzania jakichś miejsc mogą się odnosić się również do mojej okolicy?

 

Prowadzący rozdaje uczniom przygotowane schematyczne mapki najbliższej okolicy i wyjaśnia zadanie: nakreślenie jednodniowej trasy turystycznej przygotowanej z myślą o rówieśnikach. Na trasie powinny znaleźć się obiekty i miejsca, które są ważne/wartościowe dla uczniów oraz dla lokalnej społeczności, które chcieliby pokazać kolegom i koleżankom z innych miejscowości. Uczniowie otrzymują
również listę rodzajów atrakcji turystycznych koniecznych (czyli minimalna liczba) do umieszczenia na opracowywanej mapce.

 

Autorski przewodnik powinien składać się z wersji graficznej (szlaku, kolejnych punktów) oraz opisowej – legendy opisującej miejsce oraz uzasadniającej wybór (do dwóch zdań, np. „trzy domy przy ul. Targowej, jedne z najstarszych budynków w naszej dzielnicy. Mieści się tam moje ulubione Muzeum Warszawskiej Pragi, w którym odbywają się interesujące zajęcia”).

 

W celu poszukiwania nazw/inspiracji/propozycji dopuszczalne jest korzystanie z Internetu w telefonach komórkowych. Można korzystać również z popularnych aplikacji internetowych, takich jak Mapy Google, TripAdvisor oraz zajrzeć na stronę internetową urzędu dzielnicy – tam często opisywane są lokalne atrakcje turystyczne.

 

Nauczyciel w miarę możliwości podchodzi do każdego ucznia i wspiera go w wyborach oraz w poprawnym ulokowaniu miejsc na mapie.

4. PREZENTACJA (10 minut)

Chętni uczniowie prezentują swoje mapki z trasami na forum klasy, wymieniają zaznaczone na niej miejsca, dodając uzasadnienie swojego wyboru. Dodatkowym efektem zajęć może być prezentacja wszystkich map w formie gazetki ściennej lub wykonanie (wydrukowanie) wspólnego młodzieżowego przewodnika turystycznego po dzielnicy.

5. do ustalenia

Rodzaje atrakcji turystycznych koniecznych do umieszczenia na opracowywanej mapce (lista do wydrukowania i rozdania wśród uczniów):
• 3 x LOKALNY OBIEKT ZABYTKOWY ŚWIADCZĄCY O HISTORII DZIELNICY (np. wyjątkowa kamienica,
fabryka o interesującej architekturze, kościół, brukowana ulica, plac, popularny pomnik, zespół
kamienic, park).
Uwaga: aktualny wykaz warszawskich zabytków jest publikowany na stronie Narodowego Instytutu
Zabytków. Bezpośredni link do danych z 30.09.2018 roku: https://www.nid.pl/pl/Informacje_
ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/stan%20na%20
30.09.2018/MAZ-WAR-rej.pdf
• MIEJSCE KULTURY (np. muzeum, galeria, dom kultury, sala koncertowa, biblioteka).
• MIEJSCE ATRAKCYJNE PRZYRODNICZO (np. łąka lub staw w parku, brzeg rzeki z piękną panoramą
miasta).
• MIEJSCE DO SPOŻYCIA POSIŁKU (np. ulubiona kawiarnia, popularny miejski plac, park, w którym
można zorganizować piknik).
• MIEJSCE DO WYPOCZYNKU I REKREACJI (np. park, klub młodzieżowy, ścianka wspinaczkowa,
skatepark, basen).

6. Galeria

tu będzie galeria

Baza wiedzy

Literatura

brak

Przydatne linki

Portal TripAdvisor, na którym prezentowane są opinie o atrakcjach turystycznych z całego świata – także z Warszawy.
Mapy Google, w których można zapoznać się z opiniami innych użytkowników na temat atrakcji turystycznych z całego świata.
Serwis Booking.com to najpopularniejszy i największy serwis, dzięki któremu możemy zarezerwować miejsce w hotelu lub hostelu.
Oficjalny portal turystyczny m.st. Warszawy.
Propozycje lokalnych atrakcji turystycznych warszawskich dzielnic umieszczane są także na stronach internetowych poszczególnych urzędów (np. Wola lub Śródmieście).

Do pobrania

Konspekt lekcji L16

Zobacz także

L03: Canaletto – malarz, który uchwycił Warszawę

O tym jak wielką wartość mają XVIII-wieczne malarskie dzieła Canaletto dla Warszawy niech świadczy fakt, że po zniszczeniach wojennych stały się podstawą odbudowy wielu ważnych budynków. Co

L05: Symbole Warszawy

Symbole to pojęcia, przedmioty, znaki itp. mające jedno znaczenie dosłowne i większą liczbę znaczeń ukrytych. Co nam przychodzi do głowy, gdy myślimy o symbolu Warszawy? Ale nie tylko

L13: Skąd się wzięły nazyw ulic?

Ulica Marszałkowska, Brzozowa, Dolna, Targowa, Pawia – to zaledwie kilka nazw warszawskich ulic. Jest ich o wiele więcej. Jak się więc w tych nazwach nie pogubić? Czy