Podręcznik przyjaznej diagnozy zawodowej

Podręcznik przyjaznej diagnozy zawodowej jest wynikiem i podsumowaniem projektu innowacyjnego OPEN TO WORK zrealizowanego przez Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci w ramach Inkubatora Innowacji Społecznych TransferHUB (www.transferhub.pl) prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych FISE>, PwC Polska Spółka z o.o. oraz Fundację Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Funduszy Europejskich.