współpraca

 

Zapraszamy do współpracy organizacje pozarządowe, firmy i osoby fizyczne zainteresowane rozwojem portalu, realizacją projektów o podobnym profilu, wsparciem inicjatywy.

 

Prosimy skorzystać z danych zawartych w zakładce Kontakt.