L07: Warszawski sport – drużyny i związki sportowe przedwojennej Warszawy

Tytuł:

Cele lekcji

  • Uczniowie potrafią wymienić najstarsze kluby i towarzystwa sportowe w Warszawie. Rozumieją rolę i znaczenie klubów sportowych Warszawy.
  • Uczniowie potrafią wskazać lokalizację najważniejszych obiektów sportowych Warszawy (nieistniejących i istniejących).
  • Uczniowie znają historię rozwoju warszawskiego sportu, pozasportową rolę stołecznych klubów oraz rozumieją potrzebę współczesnej ochrony historycznej sportowej infrastruktury
    Warszawy.

Przebieg zajęć

1. WPROWADZENIE PRZEZ NAUCZYCIELA W TEMAT ZAJĘĆ (10 minut)

Nauczyciel prosi uczniów o porównanie stylu życia i sposobów spędzania wolnego czasu dziś i w latach 30. Dzieci mogą wczuć się w rolę swoich rówieśników i w tabeli mogą wpisać różne czynności, które można było robić dawniej i dzisiaj. Po sprawdzeniu powinno się okazać, że sport odgrywał niezwykle ważną rolę w czasach, gdy dzieci spędzały więcej czasu na ulicy bez placów zabaw, boisk, hal sportowych itd. Zaś współcześnie więcej czasu spędza się przed telewizorem i telefonem, w galeriach handlowych etc.

2. ROZWINIĘCIE TEMATU ZAJĘĆ (22 minuty)

Nauczyciel wyjaśnia historię rozwoju sportu warszawskiego. Wskazuje problemy, z którymi mierzyli się mieszkańcy Warszawy (brak infrastruktury, brak funduszy, problemy, jakie stwarzał zaborca). Opowiada o bolączkach dzieci i młodzieży, braku możliwości nauki i uprawiania sportu w szkołach. Bazując na mapie i zdjęciach, prosi uczniów, aby wybrali jakiś obiekt, a następnie opowiada o jego historii. Zwraca uwagę, czy klub i infrastruktura istnieje do dzisiaj i czy tradycje danej dyscypliny są kontynuowane przez inne, współczesne kluby. Nauczyciel podkreśla, że jest to tylko jedno z miejsc, w których warszawiacy mogli uprawiać sport. Na podstawie załączonej mapy i zdjęć pokazuje uczniom, jak wiele tego typu obiektów znajdowało się w dzielnicy czy w całej Warszawie.

 

W dalszej kolejności nauczyciel dzieli uczniów na grupy. Mają one wybrać obiekty sportowe, z których chcieliby korzystać, gdyby żyli w latach 30., oraz drużyny, którym chcieliby kibicować (na jakie stadiony musieliby wtedy pójść, czy było to blisko ich domu, szkoły, etc.).

3. REKAPITULACJA (5 minut)

Nauczyciel wyjaśnia, że w trudnych przedwojennych czasach w Warszawie działało blisko 200 klubów o bardzo zróżnicowanej propozycji uprawiania sportu. Przypomina prekursorów warszawskiego sportu, szczególnie Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie. Podkreśla znaczenie sportu w życiu kulturalnym warszawiaków oraz poczucie zżycia z klubem bądź stowarzyszeniem poprzez bogatą pozasportową ofertę danej organizacji. Zadaje pytania dotyczące funkcji, jakie pełniły kluby sportowe, i naprowadza uczniów na prawidłową odpowiedź (kulturalno-oświatowe, turystyczne i wychowawcze). Pyta uczniów, czy te wartości są nadal aktualne. Wskazuje duże obiekty sportowe, które w chwili obecnej są na pograniczu dewastacji i zniknięcia z mapy współczesnego warszawskiego sportu (obiekty należące do „Skry” czy kolarski „Orzeł”). Podkreśla potrzebę ich ochrony i możliwości wykorzystania jako kontynuatora działalności sportowej bądź atrakcji turystycznej.

4. ZADANIE PRACY DOMOWEJ (5 minut)

Nauczyciel przekazuje uczniom pracę domową. Należy opisać historię jednego lokalnego klubu sportowego (np. piłkarskiego, judo, lub innego działającego w najbliższej okolicy). Krótkie wypracowanie powinno zawierać wskazanie lokalizacji, typu obiektu, ewentualnej historii powstania oraz informacji uzyskanej od lokalnej społeczności (np. starszych sąsiadów).

5. Galeria

Baza wiedzy

TU BĘDZIE FILM

Literatura

1. Encyklopedia klubów sportowych Warszawy i jej najbliższych okolic w latach 1918-1939, Robert Gawkowski, Warszawa 2008.
2. Warszawa II Rzeczypospolitej 1918-1939, tom II, Zarys dziejów warszawskiego sportu 1918-1939, kom. red.: Emilia Borecka, Marian Drozdowski – red., Halina Janowska.
3. Ogrody zabaw i gier ruchowych im. W.E. Raua w Warszawie w: „Wychowanie Fizyczne i Sport”, 1960, nr 4 – Andrzej Brymas, Kajetan Hądzelek.
4. Sport w przedwojennej Warszawie, koncepcja i oprac. Aleksandra Janiszewska, Fundacja Ośrodka KARTA , Warszawa 2012.

Przydatne linki

linki do wystaw-do wstawienia

Do pobrania

Konspekt lekcji L07

Zobacz także

L09: Stare Powązki – edukacyjna rola najważniejszej nekropolii Warszawy

Cmentarz Powązkowski ma długą i interesującą historię, a przede wszystkim znajdziemy tu mogiły postaci zasłużonych dla Warszawy, dla Polski, jak Reymont, Starzyński, Ordonówna, Niemen. Jest jeszcze aspekt architektury samych

L19: Stare fabryki w nowych czasach

Przez niemal dwa stulecia Warszawa była ważnym ośrodkiem przemysłowym. Tu produkowano samochody, motocykle, kosmetyki, meble, piwo i tysiące innych towarów. Pozostałością po tym okresie są liczne budynki

L20: Nasz miejscowy rzemieślnik

Jak sprawić aby nasze dzieci poznały rzemiosło oraz przekonać je do poszanowania rzeczy? Proponujemy spotkanie z lokalnym rzemieślnikiem. W czasie wizyty w warsztacie uczniowie będą nie tylko wsłuchiwać się w barwne