L06: Z czego składa się mój dom?

Tytuł:

Cele lekcji

  • Uczniowie poznają funkcje domu, jego elementy składowe oraz materiał, z jakiego jest wybudowany.
  • Uczniowie potrafią rozpoznać charakterystyczne detale: otwory zastosowane w domu, elementy plastyczne ścian i zwieńczenia budynków.
  • Uczniowie rozumieją historię rozwoju budowy domów oraz potrzebę objęcia ochroną najstarszych obiektów.

Przebieg zajęć

1. WPROWADZENIE PRZEZ NAUCZYCIELA W TEMAT ZAJĘĆ (10 minut)

Wprowadzenie można przeprowadzić w czasie wcześniejszej lekcji w szkole, tak aby zacząć od razu od wycieczki. Warto również wcześniej wybrać takie miejsce, w którym znajdzie się kilka obiektów, najlepiej zróżnicowanych pod kątem czasu powstania, liczby pięter, rodzaju balkonów, etc.

Na początku nauczyciel pyta uczniów, jak wyobrażają sobie pierwsze domy i gdzie człowiek od zarania dziejów szukał dla siebie kryjówki. Wyjaśnia historię powstania domu, jego znaczenia dla ludzkości w przeszłości i obecnie. W dalszej części nauczyciel zadaje uczniom pytania o podstawowe elementy składowe domu. Tych, których nie uda się przedstawić, omawia wspólnie z uczniami. Zwraca uwagę, że zarówno kiedyś, jak i dzisiaj, dom może być budowany z różnych materiałów. Dopytuje uczniów, jakie materiały budowlane były najczęściej stosowane kiedyś, a jakie są teraz. Tych, których nie uda się przedstawić, omawia wspólnie z uczniami. Przypomina, że jeszcze 30-40 lat temu w krajobrazie Warszawy widocznych było wiele drewnianych obiektów liczonych w setkach, z których dzisiaj pozostało zaledwie kilkadziesiąt ulokowanych najczęściej na obrzeżach Warszawy.

2. ROZWINIĘCIE TEMATU ZAJĘĆ (22 minuty)

Nauczyciel zwraca uwagę, że oprócz podstawowych elementów składowych, jak ściany, podłogi, dach, w każdym budynku można wyróżnić pewne charakterystyczne elementy czy detale, głownie na ścianie frontowej kamienicy. Nauczyciel wspólnie z uczniami stara się znaleźć, nazwać i omówić poszczególne elementy, wskazując na ich cechy szczególne, potrzebę w funkcjonowaniu budynku i funkcję dekoracyjną. Wskazuje i zwraca uwagę na elementy związane z detalem i bogatym wykończeniem.

 

Prosi uczniów, by porównali budynki, które są w stanie objąć wzrokiem (najlepiej z różnych okresów czasowych) i zobaczyli, jakie elementy są wspólne i czym się różnią między sobą. Zaznacza, że pomimo upływu kilku tysięcy lat, pewne elementy są uniwersalne dla każdego typu budowli i prawdopodobnie zostaną wykorzystane jeszcze przez długi czas w przyszłości.

3. REKAPITULACJA (5 minut)

Nauczyciel przypomina uczniom, że dom towarzyszył człowiekowi niemal od początku jego funkcjonowania na ziemi. Przez kilka tysięcy lat przeszedł wiele zmian zarówno związanych z techniką budowania, jak i rodzajem czy typem konstrukcji. Z drugiej strony nadal posiada pewne elementy składowe i charakterystyczne dla budynków mieszkalnych wznoszonych tysiąc lat temu. Zwraca uwagę, że obiekty bardzo stare powinny zostać otoczone szczególną opieką, tak aby kolejne pokolenia mogły je podziwiać na żywo, a nie tylko czerpać o nich wiedzę z książek. Zaznacza, że o wyjątkowości obiektu decyduje często właśnie detal, który zachował się na elewacji frontowej. Czasami będzie to stare okno czy drzwi, innym razem brama lub bogato zdobiona balustrada balkonu.

4. ZADANIE PRACY DOMOWEJ (5 minut)

 

Nauczyciel przekazuje uczniom pracę domową. Należy namalować swój dom i opisać poniżej jego elementy składowe, charakterystyczne dla domu mieszkalnego (ściana, dach, okno, drzwi, komin, etc.).

5. Galeria

Baza wiedzy

tu film

Literatura

1. Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, prof. dr Z. Mączeński, Warszawa 1956.
2. Warszawa. Rozwój urbanistyczny i architektoniczny, E. Szwankowski, Warszawa 1952.
3. Historia Sztuki. Tom 19. Słownik terminów artystycznych i architektonicznych, Biblioteka Gazety Wyborczej, Wyd. E. Szyszkowska, K. Kubicka, Warszawa 2011.

Przydatne linki

brak

Do pobrania

Konspekt lekcji L06

Zobacz także

L16: Moja okolica – moje miejsce

Jakie miejsca znajdują się w top 10 warszawskich atrakcji turystycznych? Mnie więcej możemy się domyślać. A gdyby w odwiedziny do nas przyjechała kuzynka z odległego miasta, to czy skorzystalibyśmy z oficjalnych

L12: Kapliczki i krzyże przydrożne w przestrzeni mojej dzielnicy

Warszawskie krzyże przydrożne lub podwórkowe kapliczki to nie tylko ważne symbole religii, ale również historyczne pamiątki oraz elementy naszego krajobrazu. Są ich setki. Niektóre otoczone opieką, inne znowuś

L19: Stare fabryki w nowych czasach

Przez niemal dwa stulecia Warszawa była ważnym ośrodkiem przemysłowym. Tu produkowano samochody, motocykle, kosmetyki, meble, piwo i tysiące innych towarów. Pozostałością po tym okresie są liczne budynki