Zobacz także

Malcolm McLaren i The Sex Pistols w doskonałej prezentacji naszego redaktora Kurta Kapolo.

https://radiopraga.pl/malcolm-mclaren-i-the-sex-pistols-w-doskonalej-prezentacji-naszego-redaktora-kurta-kapolo/

Pan Artur Lisowski w RadioPraga.pl – gość magazynu KROK

https://radiopraga.pl/pan-artur-lisowski-w-radiopraga-pl/